Rentgen w Pruszkowie

W profesjonalnej praktyce stomatologicznej nie sposób obyć się bez wykonywanych na bieżąco punktowych, celowanych zdjęć rentgenowskich. Miło poinformować Państwa, że możemy zaprezentować RADIOGRAFIĘ CYFROWĄ, stanowiącą przełom w radiologii stomatologicznej.

RADIOWIZJOGRAFIA wykorzystuje najnowsze osiągnięcie w dziedzinie radiologii stomatologicznej, czujnik RVG, który po otrzymaniu dawki promieniowania radiologicznego przetwarza to promieniowanie na sygnał zrozumiały przez komputer i następnie w ciągu kilku sekund od naświetlenia otrzymujemy obraz na ekranie komputera. Korzyści płynące z zastosowania radiografii są niezaprzeczalne, a najważniejsze z nich to:

  • radiografia może być używana bezpośrednio na fotelu dentystycznym a lekarz wykonujący ekspozycje nie musi oddalać się lub dodatkowo zabezpieczać.
  • dawka promieniowania rentgenowskiego pochłaniana przez pacjenta w czasie ekspozycji wykonywanej za pomocą RVG jest analogiczna do dawki promieniowania naturalnego (promieniowanie kosmiczne i ziemskie, jakiemu człowiek jest poddawany non stop) pochłanianego przez 4 godziny
  • cyfrowej obróbki zdjęcia dająca możliwość powiększenia i analizy obrazu

Rentgen w Pruszkowie, zapraszamy

Gabinet przyjazny dziecku

Karta stałego klienta

Więcej